Uthyrningsregler

Vem kan söka bostad hos Byggebo.

Registrering som bostadssökande sker via formulär på Byggebos webbsida. Har Du inte tillgång till dator och inte har möjlighet att registrera Dig via webbsidan, tar Du kontakt med Uthyrningen (0491/888 00) så hjälper vi Dig.

Registrering kan ske från 18 års ålder.

Uppdatering av intresseanmälan måste ske minst en gång om året. Om uppdatering inte sker tas intresseanmälan bort.

Uthyrning

Du lämnar Din intresseanmälan som bostadssökande för ledig bostad via inloggning på Byggebos webbsida. Har Du inte tillgång till dator tar Du kontakt med Uthyrningen så hjälper vi Dig.

I de flesta fall avgörs tilldelning av ledig lägenhet med hänvisning till den tid som Du ha stått registrerad som intresserad av att hyra hos Byggebo. Det finns emellertid undantag, bl a finns prioritet för kontrakt avseende Socialförvaltningens behov, m fl.

Du som får erbjudande kan tacka nej till 3 erbjudande under 6 månader därefter lämnar vi ett nytt erbjudande först efter 6 månader räknat från det senaste erbjudande som Du tackade nej till. Detta gäller inte om Du får ett erbjudande men inte har kunnat tacka ja eftersom annan sökande har blivit tilldelad lägenheten som erbjuds.

Du måste vara 18 år för att själv kunna teckna ett kontrakt.

Om Du byter bostad tas inneliggande intresseanmälan bort och Du måste återigen registrera Ditt intresse på vår webbsida.

Om Du avflyttar från Byggebo tas eventuell inneliggande intresseanmälan bort och Du måste återigen registrera Ditt intresse på vår webbsida.

Krav vid godkännande av hyresgäst

Alla som blir erbjudna en bostadslägenhet av Byggebo ska uppfylla följande kriterier:

Du ska vara fyllda 18 år.

Du ska kunna uppvisa egen inkomst före kontraktskrivning. Egen inkomst kan t ex vara: arbete, a-kassa, studielån (CSN), eller pension (ålders/sjukpension eller motsvarande). Socialbidrag godkänns inte som egen inkomst.

Du får inte ha: betalningsanmärkningar, betydande skuld hos Kronofogden, aktuella skulder till Byggebo eller annan fastighetsägare.

Du ska ha en ordnad ekonomi. Kontroll av Din ekonomi görs före Du erbjuds lägenhet.

Om Du inte uppfyller våra krav lämnas avslag och Du har inte möjlighet att göra ytterligare intresseanmälningar. När Du kan påvisa att Din situation har förändrats kan Du återigen registrera intresseanmälningar.

Uppsägningstid

I de flesta fall har Du 3 månaders uppsägningstid. Uppsägningstiden finns angivet på Ditt kontrakt. Exempel:Säger Du upp Ditt kontrakt och har 3 månaders uppsägningstid innebär det i praktiken att inkommer Du med uppsägning 10/2 så upphör avtalet 31/5.

Vid uppsägning för avflytt till äldre/gruppboende i Oskarshamn och som ägs av Oskarshamns kommun tillämpas 2 månaders uppsägning i stället för 3 månaders uppsägning.

Vid uppsägning av dödsbo gäller särskilda uppsägningsregler. Uppsägningstiden är en kalendermånad om uppsägningen inkommer inom en månad efter att hyresgästen har avlidit. Annars gäller 3 månaders uppsägningstid. Beställ ett Dödsfallsintyg och släktutredning på www.skatteverket.se. Där framgår vilka personer som har möjlighet att skriva under en uppsägning av lägenheten.