Våra områden

Ett hem är så mycket mer än tak över huvudet. Det är där vi tillbringar en stor del av våra liv. Ditt hem ska vara din borg. Där ska du trivas och känna dig trygg. Det är just därför Byggebo satsar så mycket på att skapa trygghet och trivsel i beståndets olika områden.

Under senare år har stora ansträngningar gjorts för att öka tryggheten runt om i Byggebos bostadsområden. Träd och buskar har avverkats för att ge ökad synbarhet och vid flertalet fastigheter har belysningen förbättrats drastiskt.

Grannsamverkan är också något som ger mer trygghet. Det handlar om att grannar lär känna varandra och samarbetar med Byggebo, polis och kommun, allt för att förhindra otrygghet. Tillsammans är det möjligt att hålla kontroll på varandras bostäder och gemensamma områden som exempelvis entréer, lekplatser och garage. Sedan flera år försöker Byggebo att stimulera till grannsamverkan genom exempelvis Byggeboveckan där aktiviteter genomförs i olika områden.

Ytterligare ett sätt att skapa trygghet är att hyresgästerna genom enkätundersökningen LiveSteps kan upplysa om vad det är i boendemiljön som känns mindre tryggt.

Se våra områden i bostadsväljaren